لیست کلاس ها

شما لیست کلاس هایی که در حال حاضر در مرکز زبان فرانسه – تهران برگزار می شوند را مشاهده می کنید .
توضیح کلاس فشرده (intensif) : مدت دوره این کلاس ۵ هفته به مدت ۴۰ ساعت خواهد بود، در صورت تمایل به ادامه کلاس بعدی که ۵ هفته و به مدت ۴۰ ساعت می باشد و بلافاصله بعد از اتمام این ۵ هفته شروع خواهد شد، می‌‌توانید در آخرین جلسه کلاس از دوره اول به صورت حضوری اقدام به ثبت‌نام در کلاس بعدی نمایید.


ADL A2.1 / Groupe1 یکشنبه,سه شنبه 20:00-19:00 15 21/04/2020 - 14/06/2020 14/06/2020 Rattrapage a distance/ hiver 2020 0 عادی
IFRI A2.1 A2.1 / Groupe1 سه شنبه 11:00-09:00 9 14/04/2020 - 09/06/2020 16/06/2020 Rattrapage a distance/ hiver 2020 0 عادی
super-intensif B1-2 super intensif / Groupe2 یکشنبه,سه شنبه,پنجشنبه 20:00-17:00 16 14/05/2020 - 23/06/2020 23/06/2020 Rattrapage a distance/ hiver 2020 0 عادی