سوالات متداول

 1. TCF Tout Public [نمایش پاسخ]

 2. TCF Tout Publicمربوط به چه کسانی‌ می‌‌شود ؟ [نمایش پاسخ]

 3. TCF Tout Publicشامل چه بخش‌های می باشد ؟ [نمایش پاسخ]

 4. TCF pour le Québecمربوط به چه کسانی‌ می‌‌شود ؟ [نمایش پاسخ]

 5. TCF pour le Québecشامل چه بخش‌های می باشد ؟ [نمایش پاسخ]

 6. چگونه می‌‌توانم اطلاعات لازم‌ برای ثبت نام در امتحان TCF را دریافت کنم؟ [نمایش پاسخ]

 7. مراکز مورد تأیید برای امتحانTCF ؟ [نمایش پاسخ]

 8. TCF چند بار در ماه برگزار می شود ؟ [نمایش پاسخ]

 9. آیا پس از ثبت نام امکان تغییر تاریخ امتحان و شرکت در امتحان دیگر وجود دارد؟ [نمایش پاسخ]

 10. محل برگزاری امتحانات؟ [نمایش پاسخ]

 11. روز آزمون چه ساعتی‌ در محل برگزاری حضور داشته باشم؟ [نمایش پاسخ]

 12. روز آزمون چه مدارکی باید همراه داشته باشم ؟ [نمایش پاسخ]

 13. چه مدت طول می‌کشد تا نتیجه ی امتحانم مشخص شود و مدرکم را بگیرم؟ [نمایش پاسخ]

 14. برای دریافت نتیجه چه مدارکی باید همراه داشته باشم؟ [نمایش پاسخ]

 15. در صورتی‌ که نتیجه ی کافی‌ از این امتحان کسب نکنم آیا می‌‌توانم دوباره در این امتحان شرکت کنم؟ [نمایش پاسخ]

 16. مدرک این امتحان چه مدت اعتبار دارد؟ [نمایش پاسخ]

 17. برای آشنایی با آزمون TCF و نمونه سوال؟ [نمایش پاسخ]

 18. با توجه به اینکه از تاریخ 1 فوریه 2013 مدارک آزمون TCF کبک و TCF tout public به اضافه بخش Expression Orale و Expression Orale به تنهایی، عکس دار صادر می‌‌شوند،شرایط عکس چیست؟ [نمایش پاسخ]

 19. آیا امکانش هست زودتر از تاریخ مقرر جواب امتحان را بگیرم؟ [نمایش پاسخ]

 20. آیا می‌توان درخواست ۲ نسخه از مدرک امتحان کرد؟ [نمایش پاسخ]